Schaapskuddes weer voor een jaar gered

De tien gescherderde schaapskuddes in Drenthe krijgen volgend jaar (2020) opnieuw geld van de provincie omdat ze het anders financieel niet redden. Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet zegt toe dat Gedeputeerde Staten voor 2020 eenmalig per kudde 7500 euro extra beschikbaar stelt, net zoals de afgelopen vier jaren.

Daarna wil Jumelet dat er met alle betrokken partijen een structurele oplossing wordt gezocht voor voldoende financiering van de schaapskuddes. Voorzitter Albert Kerssies van de gezamenlijke Drentse kuddes is blij voor volgend jaar, maar hamert op een echt structurele oplossing. “Anders zal een aantal kuddes het op termijn niet overleven.”

DSC08560

Bijdrage instandhouding schaapskudden in Nederland, per provincie te regelen.

In 2004 is in een gezamenlijk overleg met het rijk, de landelijke schaapskudden en de Stichting Behoud Drentse Schaapskudden gewerkt aan de nieuwe regeling. Uit deze bijeenkomsten is een bruikbare regeling ontstaan met bijbehorende reële bedragen. Tijdens de decentralisatie van het natuurbeheer naar de provincies dreigden de vergoedingen voor de schaapskuddes tussen wal en schip te vallen. Er is middels de pers gezocht naar aandacht voor dit onderwerp en het televisieprogramma Brandpunt is onder meer bij de schaapskudde in Ruinen geweest om zo het onderwerp meer onder de aandacht te brengen. Mede op aandrang van onze stichting en het overleg met Lutz Jacobi van de landelijke PvdA-fractie, is de regeling in 2015 uiteindelijk behouden. Tijdens een overleg in 2015 met de staatssecretaris Dijksma werd duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de schaapskuddes nu bij de provincies ligt. Zij moeten in hun regelingen financiële ruimte vinden voor het behoud van de schaapskuddes.

In Drenthe loopt de oorspronkelijke regeling tot eind 2018. Het ligt in het voornemen om rond de zomer van 2018 een nieuwe bijdrageregeling voor schaapskudden te ontwikkelen. Onze stichting pleit voor een snelle start van dit noodzakelijke overleg, zodat de contouren daarvan voor het voorjaar van 2019 zichtbaar zijn. De besturen van de schaapskuddes zijn zeer gebaat bij een goede regeling voor de komende vijf a zes jaar. Een structurele oplossing geeft de kuddes ruimte om hun plannen voor de toekomst gestalte te geven. Jaarlijks niet weten waar je financieel aan toe bent is fnuikend voor de voortgang.


Fokbeleid Drents Heideschaap

De schaapskudden in Drenthe doen mee aan het zuiver en karakteristiek houden van het schapenras. Met gericht fokken kan het schapenras ook zuiver en karakteristiek blijven.Lammetjes van het Drentse Heideschaap

Wel is er soms verschil van inzicht met de Drentse Fokvereniging en de keurmeester van het Stamboek. Het Drentse Heideschaap is van oorsprong een klein type schaap, die goed kan overleven op de schrale voedselarme  gronden in Drenthe. Ze moeten wel het vermogen hebben om binnen zo´n zeven a acht uur voldoende ruwvoer op te nemen. Bovendien lopen ze door de hoge heide, juist een reden om de schapen niet te klein te fokken. Op voedselarme grond met relatief een lang gewas moeten de Drentse Heideschapen voldoende aan de maat zijn. Een goed beendergestel en een ruime romp met ruimte voor voldoende verwerking van ruwvoer  zijn van essentieel belang.

Reeds enige jaren loopt deze discussie. De Drentse Fokvereniging erkent het probleem inmiddels, maar het verschil van inzicht is nog niet helemaal verdwenen. wel wordt er tijdens de stamboek keuringen meer rekening mee gehouden.