Er zijn twee rassen die behoren tot de twee Drentse schapenrassen, het kleinere en gehoornde type het Drents Heideschaap en het grotere ras de Schoonebeeker. Het Drents Heideschaap is het oudste schapenras van het vasteland van West-Europa. Vanaf ongeveer 4000 voor Christus komt het in Drenthe voor. Het Drents Heideschaap is hiermee het laatste overblijfsel van een schapenhouderij zoals die reeds eeuwenlang bestond.

In de provincie Drenthe komt naast het Drents Heideschaap ook het Schoonebeeker Heideschaap voor. Dit ras is genoemd naar de plaats Schoonebeek in het zuidoosten van Drenthe. Zeer waarschijnlijk is de Schoonebeeker in deze veenstreek ontstaan uit het Bentheimer schaap, dat direct over de grens in Duitsland op de heidevelden werd gehouden.

In hoeverre het Drents Heideschaap bij het ontstaan van de Schoonebeeker een rol heeft gespeeld, is tot nu toe onduidelijk. Zeker is dat het Drents Heideschaap een ontstaansgeschiedenis kent die verder teruggaat dan die van de Schoonebeeker.

Schapenrassen