Hieronder ziet u de samenstelling van het bestuur per 1 oktober 2019

Voorzitter

Albert Kerssies

Logo Ruinen

Algemeen lid

Reinier van Klinken
lid namens "Stroomdal Kudde"

 

Secretaris/ Penningmeester

Jan van der Linde

Logo Ruinen

Algemeen lid

Hermen Schraa

Logo Holtinge

Adviserend lid

Herman Brink

ANBI-logo

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling, ANBI.
Dit houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten, wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons volledig ten goede aan ons werk.
Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (fiscaal nummer)

81 66 53811

Bezoldiging- en vergoedingsbeleid bestuur

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen salaris of onkosten betaald.