Hieronder ziet u de samenstelling van het bestuur per 1 oktober 2019

Voorzitter

Albert Kerssies
lid namens Schaapskudde Ruinen

Logo Ruinen

Algemeen lid

Harko Braam
lid namens Schaapskudde Exloo

Logos Exloo2

Secretaris/ Penningmeester

Hilko Bosma
lid namens Schaapskudde Balloerveld

Logo Balloerveld

Algemeen lid

Hermen Schraa
lid namens Holtinger Schaapskudde

Logo Holtinge

Algemeen lid

Charl Manders
lid namens Schaapskudde Orvelte

Logo Orvelte

ANBI-logo

De stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beoogde Instelling, ANBI.
Dit houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten, wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons volledig ten goede aan ons werk.
Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (fiscaal nummer)

81 66 53811

Bezoldiging- en vergoedingsbeleid bestuur

Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen salaris of onkosten betaald.