De Stichting Behoud Drentse Schaapskudden (SBDS) is voortgekomen uit vijf verschillende Drentse stichtingen met een eigen schaapskudde. Namens de aangesloten schaapskuddes is de SBDS het eerste aanspreekpunt naar overheidsinstanties en andere organisaties. Verder zetten wij ons in voor het in stand houden en verbeteren van twee eeuwenoude Drentse schapenrassen; het Drents Heideschaap en de Schoonebeeker. De vijf schaapskuddes die vertegenwoordigd zijn binnen de SBDS zijn de kuddes van Balloërveld, Exloo, Holtinge, Orvelte en Ruinen. Op deze website vindt u alle informatie over de verschillende aangesloten kuddes, de taken en doelen van onze stichting en meer informatie over de ons zo geliefde eeuwenoude Drentse heideschapen.

Nationaal Inventaris Immaterieel Cultuur Erfgoed

Doelen van de stichting:

  • Het in stand houden en verbeteren van de twee eeuwenoude Drentse schapenrassen het Drents Heideschaap en de Schoonebeeker;
  • Het behoud van cultuurhistorische waarde, door de inzet van traditioneel gescheperde schaapskuddes in Drenthe;
  • Beheer van natuurgebieden, zoals heidevelden en heischrale graslanden met gescheperde schaapskuddes;Scheperen vanuit een vaste kooi met potstal
  • Een belangrijke bijdrage leveren aan het toeristisch recreatief product van Drenthe.

.
 
 
 

Wat doen wij:

  • Belangenbehartiging en spreekbuis (in samenwerking met Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap) richting overheden (gemeente, provincie en rijk);
  • Belangenbehartiging en spreekbuis richting natuurbeheerders zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap en andere particulieren;
  • Bevorderen van gestructureerde beheervergoedingen van de overheid en de terreinbeheerders;
  • Het jaarlijks organiseren van een provinciale contactdag;
  • Public relations en promotie van gescheperde schaapskuddes in de breedste zin.

heideschapen-home1

Wilt u doneren? Graag!

Wilt u een donatie doen om de Drentse Schaapskudden te ondersteunen? Graag!

IBAN:
t.n.v.:
Adres:
NL04 INGB 0000 205006
de Stichting tot behoud van de Drentse schaapskudden
Johan de Wittlaan 2 te Hoogezand.

 
ANBI-logo

De stichting tot behoud Drentse schaapskudden heeft een ANBI erkenning.

U hoeft daardoor geen belasting te betalen over de gift, en wij ook niet. Hierdoor komt het volledige bedrag ten goede aan ons werk!

Logo Balloerveld

 

Logos Exloo2

Logo Holtinge

Logo Orvelte

Logo Ruinen