Schaapskuddes weer voor een jaar gered

geplaatst in: Nieuws | 0

De tien gescherderde schaapskuddes in Drenthe krijgen volgend jaar opnieuw geld van de provincie omdat ze het anders financieel niet redden. Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet zegt toe dat Gedeputeerde Staten voor 2020 per kudde 7500 euro eenmalig beschikbaar stelt, net zoals de afgelopen jaren.

Daarna wil Jumelet dat er met alle betrokken partijen een structurele oplossing wordt gezocht voor voldoende financiering van de schaapskuddes. Voorzitter Albert Kerssies van de gezamenlijke Drentse kuddes is blij voor volgend jaar, maar hamert op een echt structurele oplossing. “Anders zal een aantal kuddes het op termijn niet overleven.”

Brandbrief

De tien kuddes stuurden een brandbrief naar de provincie met het verzoek de 7500 euro structureel te maken en Jumelet snapt die vraag wel. De problematiek van de redelijk lage financieringsgraad van de schaapskuddes is namelijk niet nieuw en speelt al decennia.

De kuddes worden door vrijwilligers en een handvol niet ruim betaalde beroepskrachten met krappe budgetten in stand gehouden. “Terwijl er jaarlijks honderdduizenden toeristen genieten van deze voor hen gratis schaapskuddes die ook nog eens natuurterreinen onderhouden en verbeteren”, zo schrijft voorzitter Albert Kerssies aan Jumelet namens de gezamenlijke kuddes. Kerssies wijst daarmee op het belang dat de provincie heeft om structureel financieel steun te geven.

Geld moet te vinden zijn

“Het totaalbudget voor natuur en platteland is ruim 500 miljoen euro. Het zou toch vreemd zijn als we daar niet 75.000 euro voor de schaapskuddes kunnen vinden”, denkt Jumelet. Maar dat moet volgens de gedeputeerde niet alleen van de provincie komen. Ook terreinbeheerders als Drents Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn verantwoordelijk.

Kerssies denkt dat het moeilijk gaat worden als de terreinbeheerders ook structureel meer bij moeten dragen. “Die zijn in het verleden al flink gekort in hun budgetten en een groot deel van hun geld komt ook weer bij de provincie weg.” Maar zij zullen ook opnieuw aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid voor de schaapskuddes in Drenthe..

Zeldzame rassen

Al eeuwenlang lopen op de Drentse heidevelden de traditioneel gescheperde kuddes rond. Ter behoud en verbetering van deze natuurgebieden, het cultuurhistorisch gebruik en het behoud van twee Drentse zeldzame schapenrassen, het Drentse Heideschaap en de Schoonebeker.

Bron: RTV Drenthe