Reactie op Drentse Cultuurnota

De gezamenlijke schaapskuddes in Drenthe hebben hun reactie gegeven op de ontwerp Cultuurnota. Daarin is opmerkelijk weinig aandacht voor de Cultuurlandschappen en de daarbij behorende gebruiken. Wij missen in de nota vooral de landschappelijke context in samenhang met het ´oude gebruik´.

Juist het heidelandschap en de gescheperde schaapskuddes vertonen die samenhang nog in sterke mate. Daarmee  is dit  toch wel een zeer karakteristiek beeld van Drenthe. Wij hopen dan ook dat de schaapskuddes alsnog een duidelijke plek krijgen in de Cultuurnota van Drenthe. De gescheperde schaapskudden in Drenthe verdienen dat.