Project aanpak stikstof

De termijn voor inspraak op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het kader van Natura 2000 is rond 20 februari  verstreken. De SBDS heeft een zienswijze ingediend om de goede mogelijkheden van de gescheperde kuddes voor het voetlicht te brengen. De vergrassing van de heidevelden is door gerichte begrazing met een schaapskudde goed terug te dringen. Naast drukbegrazing is de inzet van meer schapen in veelgevallen effectief. Juist met een gestuurde kudde kun je begrazen waar en wanneer dat nodig is. Bloeiende planten zoals bijvoorbeeld klokjesgentiaan kun je ontzien tijdens hun bloeiperiode. Binnen de maatregelen die genoemd worden in de PAS was er ons inziens te weinig aandacht voor deze reeds eeuwenlang toegepaste effectieve werkmethode.