Lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed

De aanvraag voor de erkenning van het ‘houden van gescheperde schaapskuddes in Drenthe’ op de Nationale Lijst van Immaterieel Erfgoed is ingediend. Daartoe moest een uitgebreid erfgoedzorgplan worden opgesteld, met een sterkte-zwakte analyse als basis.

Het gaat om het levend houden van deze traditie, middels de inzet van mensen uit de regio. Op een breed front maken mensen zich sterk om de schaapskuddes te behouden, als herder en hulpherder. Maar ook als vrijwilliger of bestuurslid van het beheer of vriendenstichting. Voor het door ons genomen  initiatief hebben wij brede steun in de Drentse samenleving ondervonden. Van gemeentelijke tot provinciale politiek, maar ook van recreatieondernemers tot notarissen, van IVN-afdelingen tot inwoners van Drenthe. Wij zijn blij met een dergelijke brede steun. Nu wachten we in spanning af wat de toetsingscommissie zal besluiten. Eind deze maand hopen we meer te weten.