Erfgoed status

In de Provinciale Staten van Drenthe is eind januari 2015 een discussie geweest omtrent de mogelijkheid om de Drentse gescheperde schaapskuddes voor te dragen voor de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Velen vinden de schaapskuddes meer dan slechts schaapskudden, ze laten goed de aard van de Drent zien. Het Drentse Heideschaap is het oudste West-Europese schapenras. Al eeuwenlang grazen ze op de Drentse heidevelden. Op veel plaatsen binnen Drenthe zijn ze bepalend voor het landschap.

Een motie om de mogelijkheden voor plaatsing op de lijst van immaterieel erfgoed te verkennen, kon rekenen op een ruime meerderheid binnen Provinciale Staten. Inmiddels ligt het verzoek bij de Stichting Behoud Drentse Schaapskuddes (SBDS) om mee te werken aan deze verkenning. Daar zal het bestuur op korte termijn over beslissen. Een definitieve aanvraag moet door een particuliere groep worden ingediend. Binnenkort volgt er meer informatie over dit onderwerp.