Bijdrageregeling voor Drentse schaapskudden

In samenwerking met ambtenaren van de provincie Drenthe wordt gewerkt aan een bijgestelde regeling. De oude regeling loopt af. De wens is om een meerjarige regeling te ontwerpen, waardoor de betreffende eigenaren van de schaapskuddes de komende jaren financieel weten waar ze aan toe zijn. Financiële zekerheid is van groot belang. Er is de afgelopen jaren geen indexering van het bedrag geweest. Uiteraard pleit onze stichting voor een aanpassing van de bijdrage, gerelateerd aan de gemiste indexering. Het is de bedoeling dat de gewijzigde regeling ingaat vanaf 1 januari 2016.

AK sept pingo-emmen 2015 028