Beheervergoeding instandhouding schaapskuddes

Vorig jaar augustus is er overleg geweest tussen de provincie Drenthe en de tien schaapskudden binnen onze provincie. Daarna is besloten om in 2015 nog een jaar door te gaan met de lopende subsidieregeling. Ook werd er geld geregeld voor de kudde in het Bargerveen en voor de kudde in het Stroomdal die binnen het Drentsche AA gebied werkt.

Zeer recent is er kort contact geweest tussen onze voorzitter en medewerkers van de Provincie. Nog voor de zomer van dit jaar komt er een volgend overleg. Onze voorzitter heeft aangedrongen om de bespreking uiterlijk in april of mei plaats te laten vinden, zodat voor de zomer zicht kan zijn op de contouren van een nieuwe regeling `Beheervergoeding voor schaapskuddes in Drenthe`.