Bijdrageregeling schaapskudden Drenthe onvoldoende

In goede samenspraak tussen de ambtenaren van de provincie en mensen betrokken bij de  tien kuddes is een herziene regeling ontworpen. De basis voor de financiële toekenning is dat de kuddes gescheperd natuurterreinen begrazen, met de bijzondere Drentse rassen de Schoonebeker of het Drentse heideschaap. Veelal gehuisvest in een min of meer traditionele schaapskooi. Bovendien dragen de kuddes bij aan het toeristisch product van Drenthe. Over deze basisgegevens zijn we het onderling eens en wij zijn blij met deze randvoorwaarden. Dat doet recht aan het specifieke van de Drentse kuddes. Op zich derhalve een goede regeling gekoppeld aan hun kuddes en bijbehorende natuurterreinen.

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe hebben op 28 oktober deze regeling middels een persbericht  gemeld. Oppervlakkig lezend bracht dat persbericht alleen maar goed nieuws voor de kuddes. Maar het genoemde bedrag van € 335.000,- houdt geen rekening met de gestegen kosten in de afgelopen 12 jaar. De regeling Instandhouding Schaapskuddes is al van 2004 en sinds die tijd is de bijdrage van € 28.000 voor kuddes groter dan 250 schapen niet verhoogd. Veel kuddes hebben op hun jaarlijkse begroting een tekort van circa 20%, wat overeenkomt met een bedrag van ongeveer € 20.000,-. Een onoverkomelijk tekort. Ons voorstel is daarom om rekening te houden met de gestegen kosten. Wij pleiten derhalve om het door GS voorgestelde basisbedrag te verhogen met € 75.000,- , een totaal bedrag van  €410.000,- per jaar. We hebben als gezamenlijke tien kuddes de partijfracties van Provinciale Staten (PS) in Drenthe een brief gezonden om het voorstel op deze wijze te amenderen  We hopen nu op de steun van de Drentse politiek, 2 december wordt het in een Provinciale Commissie besproken. Zonder extra geld zien een aantal kuddes binnen enkele jaren het faillissement op zich afkomen. Dat zou toch wel een blamage zijn voor de bij uitstek ‘heideprovincie’ van Nederland.

AK paarse heide aug 2015 136