2016 was een roerig jaar voor de schaapskudden

In het afgelopen jaar 2016 was er veel reuring rondom de schaapskuddes, vooral achter de schermen. De Drentse kuddes worden door de provincie Drenthe beter financieel ondersteund, PS heeft daar in juli toe besloten.

Aan het eind van het jaar is het ambacht schaapherder opgenomen op de lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed. De uitreiking vond plaats bij de kudde van Het Drentse Landschap in Doldersum.

Drie kuddes in Drenthe hebben om uiteenlopende redenen nieuwe schaapherders aangesteld, te weten Exloo, Orvelte en Ruinen. De belangstelling om herder te worden is groot, maar de functie wordt wel steeds zwaarder en breder. Het bedrijfsmatig goed runnen van een kudde is een vak op zich, belangrijk is ook de toeristische betekenis van de kudde. Bezoekers willen graag het verhaal van de herder en de schapen horen.

De schaapskuddes in Drenthe hebben in hun ‘Overleggroep’ inmiddels regelmatig overleg over de lopende zaken en hoe zaken beter kunnen.